Parque Nacional do Xingu - MT

Luta do huka-huka - Festa do Kuarup